Lista provisional de candidatos/as admitidos/as y excluidos/as de convocatoria varias plazas de monitor/a